Naposledy zobrazené

PODMIENKY

Dodávka

Vaša objednávka bude vybavená hneď ako je platba prijatá. Hodvábne prádlo na spanie je zabalené v jemnom papieri a v našej typickej papierovej krabičke. Organické prádlo na spanie, prádlo na doma a doplnky sú zabalené v jemnom papieri a v biologicky rozložiteľných vreckách.

Všetky objednávky sú odoslané v priebehu 3 pracovných dní. Odoslané sú Slovenskou poštou ako doporučená zásielka alebo kuriérom, podľa požiadaviek zákazníka. Objednávky zo slovenského internetového obchodu www.intimatestories.sk sú zasielané len v rámci Slovenskej a Českej republiky. Pre zákazníkov z ostatných krajín sveta slúži anglický internetový obchod www.intimatestories.co.uk.

Vrátenie tovaru

Pri výrobe si dávame záležať a kladieme dôraz na kvalitu a detaily. Vady sú veľmi zriedkavé. Ak nie ste spokojní s vašim tovarom, prosíme vás, dajte nám čím skôr vedieť. Aby bola vaša reklamácia prijatá, mali by ste nás kontaktovať do 7 dní od prevzatia tovaru.

Môžete nás kontaktovať telefonicky alebo prostredníctvom emailu.

 Kontaktné telefonické číslo: 00421 (0) 908 894 254 
Email: info@intimatestories.co.uk

Tovar môžete vrátiť za úhradu plnej peňažnej sumy (okrem poštovného), ktorú ste zaplatili. Vrátenie tovaru sa z hygienických dôvodov nevzťahuje na komplety obsahujúce nohavičky. Vrátenie tovaru v tomto prípade môžeme uznať, len ak bol tovar poškodený počas dodávky alebo sa tam vyskytla výrobná vada. Tovar zašlite na adresu:

Intimate Stories Ltd., 916 34 Lúka 114, Slovensko

Vrátenie platby a výmena tovaru môžu byť uskutočnené, len ak bol vrátený tovar nenosený a nepoužívaný, nie je poškodený v dôsledku narábania zákazníka, je čistý, je vo svojom originálnom balení so všetkými štítkami na pôvodnom mieste. Nemôžeme prijať naspäť tovar, ktorý javí známky nosenia a je znečistený.

Tovar by mal byť zaslaný späť na našu adresu v priebehu 14 dní od prevzatia tovaru. Vaša platba vám bude vrátená v priebehu 7 pracovných dní odo dňa, kedy prijmeme zásielku vami vráteného tovaru.

Zrušenie objednávky zákazníkom

Objednávku tovaru môžete zrušiť do 2 pracovných dní od jej podania, pričom nemusíte uviesť žiaden dôvod a tiež nebudete penalizovaní za jej zrušenie. Pre zrušenie objednávky nás kontaktujte telefonicky alebo prostredníctvom emailu.

Kontaktné telefonické číslo: 00421 (0) 908 894 254 
Email: info@intimatestories.co.uk

Keď zrušíte objednávku a tovar vám už bol zaslaný, musíte nám tovar zaslať späť na vaše vlastné riziko a náklady. Tovar zašlite do 7 dní od jeho prevzatia na adresu:

Intimate Stories Ltd, 916 34 Lúka 114, Slovensko

Tovar musí byť nenosený a nepoužívaný, nepoškodený v dôsledku narábania zákazníka, čistý, vo svojom originálnom balení so všetkými štítkami na pôvodnom mieste. Nemôžeme prijať naspäť tovar, ktorý javí známky nosenia a je znečistený.

Zrušenie objednávky sa nevzťahuje na objednávky šité na mieru, na špecializované objednávky podľa požiadaviek zákazníka a na komplety pozostávajúce z nohavičiek.

Platba vám bude vrátená v priebehu 7 pracovných dní odo dňa, kedy prijmeme zásielku vami vráteného tovaru.

Zrušenie objednávky našou stranou

Zrušenie objednávky našou stranou je nezvyčajné. Vyhradzujeme si však právo na zrušenie objednávky v prípade, ak:

 (i) nemáme dostatočné množstvo tovaru na sklade a nemáme žiadne možnosti, aby sme vybavili vašu objednávku
(ii) nedodávame zásielky do vašej oblasti
(iii) uvedená cena tovaru bola nesprávna v dôsledku typografickej chyby

V prípade, že zrušíme vašu objednávku, oznámime vám to emailom a vrátime vám platbu čo najskôr, zvyčajne do 7 pracovných dní.

Všeobecné pravidlá

Tieto pravidlá platia, keď vstúpite na a používate stránku www.intimatestories.sk (“Stránka”). Intimate Stories Ltd (“Spoločnosť”) si vyhradzuje právo kedykoľvek upraviť tieto pravidlá bez predchádzajúceho upozornenia. Tieto pravidlá neovplyvňujú vaše spotrebiteľské práva vyplývajúce zo zákona.

Spoločnosť si vyhradzuje právo pozmeniť, zmeniť alebo vymazať akékoľvek informácie alebo obsah, ktorý sa objaví na Stránke, a odstrániť všetky výrobky a služby na predaj bez predchádzajúceho upozornenia. Spoločnosť nedáva žiadne záruky, pokiaľ ide o obsah, vzhľad, presnosť, funkčnosť alebo spoľahlivosť stránky. Stránka je poskytovaná na základe "tak, ako je" a "ako je k dispozícii".

Spoločnosť nevyžaduje žiaden poplatok za prístup na Stránku. Prístup na Stránku môže byť kedykoľvek pozastavený, obmedzený alebo ukončený. Vstúpením na a používaním Stránky potvrdzujete a súhlasíte s tým, že všetky texty, grafika, ikony tlačidiel, kompilácie údajov, softvér, obrázky, fotografie, dizajn, príslušenstvo a produkty, ktoré sa objavujú na stránkach a dizajn samotnej Stránky, sú chránené britským a medzinárodným autorským právom, dizajnovými právami, právami k ochrannej známke a inými právami duševného vlastníctva patriacich Vlaste Šnáblovej Collu a Ivete Šnáblovej a tretím stranám poskytujúcich licencie.
Nie je dovolené kopírovať, sťahovať, ukladať, upravovať alebo meniť, akýmkoľvek spôsobom používať, reprodukovať, duplikovať, predávať, sprostredkovávať predaj, získavať prístup k údajom, upravovať alebo inak využívať úplne alebo čiastočne obsah a obrázky obsiahnuté na Stránke, ani žiadnu inú časť Stránky z akéhokoľvek dôvodu bez predchádzajúceho písomného súhlasu Vlasty Šnáblovej Collu a Ivety Šnáblovej. Materiál a obsah obsiahnutý na Stránke je k dispozícii iba na nekomerčné použitie. Výrobky a tovar obsiahnutý na Stránke sú dodávané spoločnosťou: 

Intimate Stories Ltd

Intimate Stories Ltd je spoločnosť registrovaná v: "England and Wales", registračné číslo: 8720462, DPH číslo.: GB180856780, registrovaná kancelária: Kemp House, 152 - 160 City Road, London EC1V 2NX, GB.

Výrobky a tovar obsiahnutý na Stránke sú zasielané z krajiny ich pôvodu a výroby z kontaktnej adresy:

Intimate Stories Ltd, 916 34 Lúka 114, Slovensko

Vaše uskutočnenie objednávky predstavuje vašu ponuku na nákup tovaru, ktorý ste si vybrali a nie je záväzný pre Spoločnosť, kým Spoločnosť neoznámi, že objednávka bola prijatá. Spoločnosť si vyhradzuje právo zrušiť objednávku, ak:
(i) Spoločnosť nemá dostatočné množstvo tovaru na sklade a nemá žiadne možnosti, aby bola vaša objednávka vybavená;
(ii) Spoločnosť nedodáva do vašej oblasti;
(iii) uvedená cena tovaru bola nesprávna v dôsledku typografickej chyby.

Okrem predaja prostredníctvom Stránky spoločnosť predáva tovar prostredníctvom stránky www.intimatestories.co.uk a webových stránok tretích strán. Ceny na webových stránkach tretích strán môžu byť rozdielne z dôvodu:
(i) provízie a poplatkom tretím stranám;
(ii) denného menového kurzu, ak je tovar zaevidovaný v rôznych menách;
(iii) špeciálnych ponúk týkajúcich sa danej lokality.

Spoločnosť si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť ceny na stránkach bez predchádzajúceho upozornenia.

Spoločnosť nenesie zodpovednosť za akékoľvek nedodanie tovaru, ktoré ste si objednali, alebo za akékoľvek oneskorenie, škodu alebo chybu na dodanom tovare, ktoré sú spôsobené akoukoľvek udalosťou alebo okolnosťami, ktoré sa vynímajú kontrole Spoločnosti vrátane (a bez obmedzenia) štrajkov, priemyselných sporov, porúch systémov alebo prístupu k sieti, záplav, požiarov, výbuchov, nehôd alebo akéhokoľvek činu Boha.

Podmienky sa riadia a sú v súlade s anglickými právnymi predpismi a anglické súdy majú právomoc vyriešiť akékoľvek spory, ktoré môžu vzniknúť medzi zmluvnými stranami.

Ochrana osobných údajov 

Spoločnosť používa osobné údaje zozbierané počas používania Stránky v súlade so všetkými príslušnými právnymi predpismi Spojeného kráľovstva o ochrane osobných údajov a v zmysle nariadenia EP a Rady EÚ 2016/679 General Data Protection Regulation (ďalej len „GDPR“). Osobné informácie, ktoré zákazník odošle ako jeho meno a adresa, e-mailová adresa, telefonický kontakt, sú uložené a použité na vybavenie objednávok zákazníka a poskytovania služieb zákazníkom. V prípade, ak nám to zákazník umožní, poskytneme mu informácie o nových produktoch alebo novinkách týkajúcich sa Spoločnosti. Analýza údajov a štatistiky o správaní sa používateľov na našej Stránke sú vykonané s cieľom zlepšiť naše služby zákazníkom a neidentifikovať žiadne osoby.

Osobné údaje zákazníkov nezdieľame s tretími stranami pre ich marketingové účely, ani neprenášane ich osobné údaje do tretej krajiny. Týmto zákazníkom súčasne oznamujeme, že pri spracúvaní ich osobných údajov sa predpokladá, že tieto budú poskytované a sprístupnené nasledovným tretím stranám, resp. okruhu príjemcov:

Slovenská pošta, a.s., so sídlom Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel Sa, Vložka č. 803/S

Vyhradzujeme si právo zverejniť informácie zákazníka, ak o to požiada polícia alebo akýkoľvek regulačný alebo vládny orgán v súvislosti s vyšetrovaním týkajúcim sa jeho aktivít počas návštevy stránky. Vyvíjame všetko úsilie na zabezpečenie bezpečnosti osobných údajov zákazníkov.

Môžeme zhromažďovať informácie, ako sú meno, poštové adresy, fakturačná adresa, telefónne číslo a e-mailová adresa, ak:
(i) zákazník objednáva z našej Stránky;
(ii) zákazník sa prihlásil na Newsletter od Intimate Stories;
(iii) zákazník vrátil tovar alebo tovar vymenil. 

Keď nám zákazník poskytne svoju e-mailovú adresu, posielame mu e-maily, ktoré sú potrebné na spracovanie jeho objednávky, odpovedanie na žiadosť, poskytovanie služieb zákazníkom alebo odosielanie dôležitých aktualizácií služby. Ak nám zákazník dá povolenie kontaktovať ho na propagačné účely, posielame mu iba informácie o produktoch, službách alebo udalostiach, o ktorých si myslíme, že sú pre neho užitočné. Ak z nejakého dôvodu nechce dostávať propagačné e-maily, stačí kliknúť na odkaz pre odhlásenie - vyradenie z našej databázy. Odkaz je uvedený v spodnej časti každého e-mailu, ktorý odošleme.